คุณรู้เกี่ยวกับวิธีการกำจัดไฟฟ้าสถิตที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ยูวีมากแค่ไหน?

เมื่อสภาพแวดล้อมแบบคงที่ที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ยูวีแห้งและมีความชื้นต่ำ จะทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตได้ง่าย ส่งผลให้เกิดไฟฟ้าสถิตระหว่างหัวฉีดและวัสดุ